Zijn camerabeelden rechtsgeldig?

Privé
Indien u duidelijke beelden heeft van bijvoorbeeld een inbraak op privédomein, dan zijn de beelden rechtsgeldig en zal de politie deze beelden gebruiken als bewijsmateriaal.

Openbare ruimte
Ja, indien er ontheffing is verleend door de gemeente. Geen ontheffing van de gemeente, betekend illegale opname. Dus beelden zijn niet rechtsgeldig.

Meer informatie: het Centrum Criminaliteitpreventie Veiligheid